3000 ചതുരശ്രയടി വീടിന് നാല് ബെഡ്റൂം മാത്രം; ആർക്കിടെക്റ്റ് ബുദ്ധിയിലൊരുങ്ങിയ തണൽവീട്
Cindu V
Women's Indian Chamber of Commerce and Industry-Kerala Architecture Council
WICCI Kerala Architecture Council

I take this opportunity to coordinate and handpick the best of our lady architects who have chisselled their own path in different ways.Each person has a unique personality and stand out in their own induvidual way.

 

Its a very interesting group ,architects following different paths too ranging in different ways-

-Authors

-Eco friendly architectural products showroom

-Architect who specialises in hospitals all over the world

--Architect who has made it the Forbes India and India Today with the roaring practice who has turned around completely and started lifestyle coaching in Bangalore

-Acamadecian who presents papers globally on really challenging papers like the mysterys of the ancient world in architecture which normally women dont venture.

.....each one is different

World Architecture Day Talk by Cindu V- GenNextArch
PHOTO-2020-10-03-19-50-34.jpg
കോവിഡ് കാലത്തെ നിർമ്മാണ മേഖല അതിജീവിക്കുന്നത്-
ആർക്കിടെക്റ്റ് സിന്ധു വി.

കോവിഡ് കാലത്തെ നിർമ്മാണ മേഖല അതിജീവിക്കുന്നത്
-ആർക്കിടെക്റ്റ് സിന്ധു വി.

ഈ ക്വാറന്റെയ്ൻ കാലം നമ്മെ എന്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ....


 

Designing a Staircase 
0
0

press to zoom
1
1

press to zoom
5
5

press to zoom
0
0

press to zoom
1/6
Empowering Teacher Effectiveness- Social Commitment 
ആര്‍ഭാടം വേണ്ട; കോമണ്‍സെന്‍സ് വേണം!
PHOTO-2020-07-11-09-52-29_1
PHOTO-2020-07-11-09-52-29_1

press to zoom
.
.

press to zoom
2-1
2-1

press to zoom
PHOTO-2020-07-11-09-52-29_1
PHOTO-2020-07-11-09-52-29_1

press to zoom
1/3

കേരളം പോലെ ഇത്ര നല്ല ഭൂമി വേറെ എവിടെയുണ്ട്? മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ, അവിടുത്തെ തൊഴില്‍, സംസ്‌കാരം ഇവയൊക്കെ നോക്കി പഠിക്കാതെ നമ്മുടെ നാടിന്റെ സംസ്‌കാരവും കാലാവസ്ഥയും അതിനു അനുബന്ധിച്ചുള്ള ജീവിത രീതിയും, വസ്ത്ര ധാരണവും നിര്‍മ്മാണവും ഒക്കെയായി മുന്നോട്ടു പോകണം.
Read more...
https://www.facebook.com/327155803998091/posts/3307388445974797/

Importance  of choosing the right architect
Article in Grihalakshmi
PHOTO-2020-07-25-20-57-01_edited
PHOTO-2020-07-25-20-57-01_edited

press to zoom
20200131_233141
20200131_233141

press to zoom
20200131_233201
20200131_233201

press to zoom
PHOTO-2020-07-25-20-57-01_edited
PHOTO-2020-07-25-20-57-01_edited

press to zoom
1/4